آشنائی با وسیله نقلیه
  
 این وبلاگ جهت آسنائی با وسیله نقلیه جهت گرفتن داوطلبان گواهینامه وعلاقمندان به اتومبیل میباشد
 
آرشیو
 
جمعه 6 مرداد‌ماه سال 1385
آشنائی با وسیله نقلیه(قسمت سوم)

 

 

نگهداری سیستم روغنکاری موتور:

الف)بازدید روغن موتور:

1ـ دقت کنید که خودرو روی سطح صاف و مسطحی پارک شده باشد .

2ـ موتور را روشن کرده وتادرجه حرارت متوسط آن را گرم کنید.

3ـ موتور را خاموش کرده وبه مدت پنج دقیقه صبر کنید تا روغن کاملا به کارتر روغن بر گردد

4ـ گیج روغن را بیرون کشیده وآن را تمیز کرده سپس مجددا در جای خود قرار دهید .

5ـ گیج روغن را بیرون کشیده در صورتیکه مقدار روغن بین دو علامت باشد میزان آن در حد قابل قبول  می باشد.

اگر مقدار آن نزدیک به (L)یا کم باشد به مقدار کافی روغن اضافه نماییدتا به سطح (F)یا پر برسد .توجه داشته باشید که مقدار روغن از (F)تجاوز نکند.زیرا موجب خواهد شد تا مقداری از روغن اضافی کارتر به سر شمع ها نفوذ کرده باعث ،دود کردن موتور ودود گرفتن سر شمع ها و سر پیستونها واتاق احتراق شود .

6ـ سطح روغن موتور بایستی بطور مرتب هر هفته یکبار ویا در هر توقف برای سوختگیری بازدیدشود.

ب )باید توجه داشت که هیچ وقت فشار روغن از حد تعیین شده پایین تر نیاید چنانچه درحین رانندگی فشارروغن دچار افت شده باشد بایستی بلافاصله موتور را خاموش کرده وبه تعمیرگاه مجاز جهت رفع اشکال ونقص فنی مراجعه کرد.

ج)روغن موتور باید در کلیومتر قید شده در کارت سرویس (بازدید )خودرو تعویض شود.کارت سرویس (بازدید)کارتی است که تاریخ و کیلومترتعویض روغن وبازدید سایر قسمتها در آن قید شده و باتوجه به نوع روغن کیلومتر بعدی تعویض مجدد روغن نیز در آن ثبت شده است و در محل مناسبی در جلو داشبورد ودر معرض دید راننده قرار می گیرد.

د)درفصول مختلف سال باید روغن مناسب همان فصل به کار برده شود.

ه)گردوخاک وآب و بنزین باعث کثیف شدن روغن می گردد برای جلوگیری از آن باید صافی هوای کاربراتور و کارتر تمیز باشد.

و)در هنگام گردش روغن وعبور از صافی (فیلتر)روغن اجرام در فیلتر باقی مانده وروغن پس از تصفیه شدن نسبی از ذرات صافی ، به صورت یک مایع روان وتمیز و روان کننده وارد کانالهای روغن شده ومشغول روغنکاری قطعات می گردد .لذا اهمیت تعویص به موقع فیلتر روغن به خوبی مشخص است،ضرورت دارد به ازای هر دو الی سه نوبت تعویض روغن (بستگی به نوع فیلتر)نسبت به عوض کردن فیلتر روغن نیز اقدام شود.

 

روغن سوزی چیست وعلائم آن کدامند؟

نفوذ روغن به پیستون یا محفظه احتراق عامل اصلی روغن سوزی در موتورها  است . در این صورت روغن همراه با سوخت می سوزد و دود آبی رنگ از اگزوز اتومبیل خارج می شود یا به عبارت دیگر هرگاه روغن به دلایل مختلف به بالای پیستون (محفظه احتراق)نفوذ کند همراه با گازهای متراکم می سوزد.

علائم عمده:

 1- خروج دود آبی از لوله اگزوز

 2- روغن زدن سرشمعها

 

انواع روغن مصرفی در خودرو و محل مصرف آنهارا نام ببرید؟

1-    روغن موتور: محل مصرف داخل موتور

2-    واسکازین: محل مصرف در داخل جعبه دنده(گیربکس) و دیفرانسیل

3-    روغن ترمز: محل مصرف در داخل ترمز وکلاچ

4-    گریس: محل مصرف در داخل کلیه گریس خورها (لولای در،چرخ)

5-    والوالین: محل مصرف در داخل توپی چرخها

6-    هیدرولیک: محل مصرف در داخل مخزن روغن در صورت داشتن فرمان هیدرولیک

 

 

 

 دستگاه سوخت رسانی

دستگاه سوخت رسانی که مخلوط بنزین و هوا را به نسبت معینی تأمین می نماید.

بنزین:  بنزین سوخت مایعی است که معمولاً از نفت گرفته میشود و در محیط باز فرار می باشد. برای جلوگیری از ضربه زدن بنزین در موقع احتراق به سرسیلندرها تا چند سال پیش تقریباً تا 3 میلی گرم تترا اتیل سرب که مادهای است سمی به هر لیتر بنزین اضافه می کردند تا عدد اکتان بنزین بالا رفته و بنزین روانتر بسوزد . بنزین که خاصیت ضربه زدن آن حداقل باشد دارای عدداکتان 100 است. بنزین معمولی دارای 79 تا 80 اکتان است. بنزین خوب دارای 84 تا 90 اکتان و بنزین سوپر دارای 88 تا 95 اکتان است. جهت بوجود آوردن احتراق در موتورهای احتراق داخلی نیاز به هوا و بنزین میباشد

متعلقات سیستم سوخت رسانی:

الف) باک و لولههای رابط

ب) پمپ بنزین

ج)لوله های بنزین

      د) دستگاههای نشان دهنده بنزین

     ه) کاربراتور

و) فیلتر هوا

تمام اتومبیل های که بنزین مصرف می کنند دارای مخزن بنزین ،تجهیزات صاف کننده و لوله کشی لازم برای اتصال مخزن بنزین به پمپ بنزین و کاربراتور می باشند.

الف) باک(مخزن سوخت)

مخزن بنزین معمولاً در عقب و یا در قسمت جلو و یا زیر صندلی راننده بسته می شود. این مخزن از روق آهنی ساخته شده وبه اسکلت ماشین متصل می گردد. انتهای بیرونی این مخزن به وسیله در پوش باک پوشیده         می شود. در باک سوراخ و یا شکافی وجود دارد که فضای داخل مخزن بنزین را به هوای آزاد مربوط می کند. بنابراین فشار سطح بنزین داخل باک معادل فشار جو است. در قسمت تحتانی مخزن لوله ای که بنزین را خارج می کند متصل می شود.در داخل باک دستگاهی قراردارد که به کمک آن و دستگاه دیگری که جلو راننده نصب می شود،می توان به مقدار بنزین در داخل باک پی برد. در داخل بعضی از مخازن،صفحات عمودی به نام صفحات موج گیرنصب شده که از حرکت شدید و تلاطم سوخت در داخل مخزن ضمن حرکت جلوگیری   می کند.

ب) پمپ بنزین: دستگاهی است که وظیفه انتقال سوخت، از باک تا کاربراتور را به عهده دارد.

 

ج) لوله های بنزین : بنزین توسط لوله به پمپ متصل می شود، لوله بنزین معمولاً از یکی از دو قسمت شاسی عبور می دهند و آن را با بستهائی به شاسی متصل می کنند .در محل اتصال پمپ بنزین ،یک لوله قابل ارتجاع به کار رفته است که نوسانات را مستهلک و از شکستن لوله جلوگیری می نماید.

د) دستگاههای نشان دهنده بنزین:

دو نوع گیج بنزین الکتریکی وجود دارد و هر یک شامل دو قسمت است.یک قسمت آن داخل باک قرار      می گیرد(به نام واحد باک)و قسمت دیگر آن جلو راننده قراردارد(به نام آمپربنزین)

ه) کاربراتور:

کاربراتور دستگاهی است که هوا وبنزین( سوخت به صورت ذارت بسیار ریزی وارد هوامی شود) را به یک نسبت معین مخلوط کرده که این نسبت از یک به دوازده الی یک به هیجده(یعنی یک قسمت بنزین وبقیه هوا)مخلوط شده و در اثر مکش پیستون (در زمان تنفس)مخلوط هوا و بنزین بصورت پودر از طریق منیفولد(راهگاه) هوا وارد حجم سرسیلندر گردیده و با جرقه حاصل از شمع در حالت (انفجار)محترق شده که منجربه حرکت پیستون و حرکت میل لنگ و نهایتاً به حرکت در آمدن موتور می گرددو دارای مدارهای مختلف میباشد مدارهای آن بشرح ذیل میباشد:

1-    مدار شناور

2-    مدار دور ارام

3-    مدار دور اصلی

4-    مدار کمکی( پمپ شتاب دهنده)

5-    مدار ساسات

کار مدار ساساد غنی سازی سوخت است و در زمان سرد بودن موتور به ساساد نیاز داریم اگر در زمانیکه موتور گرم است از ساساد استفاده شود موتور خاموش می گردد.

توضیح اینکه در بعضی از خودروها به جای کاربراتور سیستم انژکتورقراردارد که به منظور پاشیده شدن سوخت به داخل موتور(سرسیلندرها) بکار می رود.

و) فیلتر هوا

فیلتر یا صافی هوا بر روی کاربراتور بسته می شود و وظیفه آن تصفیه هوا از وجود نا خالصیها از قبیل گرد وخاک و ذرات معلق در هوا بوده که بازدید مستمر و تمیز کردن و تعویض به موقع آن در کاهش مصرف سوخت و کارکرد منظم موتور تأثیر بسزائی دارد

نکته: در سرعت بالای 100 کیلومتر بر ساعت مصرف بنزین یک ونیم برابر می شود .سرعت مناسب برای مصرف بهینه سوخت پیکان 80 کیلومتر بر ساعت می باشد.

انژکتور:انژکتور دستگاهی است که سوخت مصرفی را بصورت پودر در آورده و آن را با فشار و قدرت لازم به داخل سیلندر می پاشد و موجب افزایش قدرت، کاهش مصرف سوخت، گشتاور بالاتر، عملکرد بهتر موتور در هوای سرد و از همه مهمتر عدم آلودگی هوا می گردد.عنوان تزریق یا انژکسیون ممکن است خواننده را به اشتباه انداخته و آنرا در ردیف دیزل قلمداد نماید ، لازم به ذکر است که موتور انژکتوری با موتور دیزل تفاوتهای بنیادی دارد.

 


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 29785


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها